Öppen släpkärra


Produktinfo

Totalvikt 750 kg

Maxlast 500 kg

Flakets mått 250 x 140 cm


Övrig info

Bromsad max 80 km/h

Solid stålbotten (för t.ex. grus och jordtransport)


Pris inkl. moms

Timhyra (minst 3 timmar) 50 kronor/timme

1 dygn 225 kronor

2 dygn 400 kronor

3- dygn 150 kronor/dygn