Vad gäller när du hyr produkter från oss?

Betalning och villkor

Bokning är giltig först efter att handpenning betalats, vilket sker till Swish 1231856087.
Handpenning återbetalas ej för avbokning senare än 7 dagar från hyrestidens start
Handpeningen är även en deposition, vilket innebär att den återbetalas först vid återläming av utrustningen.


Hämtning och lämning

Vid hyra per timme skall utrustningen lämnas senast vid hyrestidens slut.

Vid hyra per dag kan utrustning hämtas kl 19.00-22.00 dagen före hyrestidens början, efter överenskommelse senast 1 dag innan.
Återlämning ska ske senast 18.00 sista hyresdagen.
Om utrustning är obokad direkt före eller efter hyrestiden, kan undantag göras efter överenskommelse


Service

Samtlig utrustning är servad vid utlämning. Sågkedjor slipade, oljenivåer, spolarvätska kontrollerad/påfylld etc.


Förbrukning

Drivmedel
Alla maskiner levereras med full tank. Drivmedel betalas av hyrestagaren. Vid återlämning kan påfyllning ske hos oss på hyrestagarens bekostnad.


Övrig förbrukning (av t.ex. sågkedjeolja och spolarvätska)
Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden att förbrukning fylls på. Uthyraren tillhandahåller erforderliga förbrukningsvaror.


Batterier

Alla batteridrivna verktyg levereras med 2 fulladdade batterier och laddare
För mindre handverktyg minst 1,5 Ah, för större verktyg minst 3 Ah.
Extra batteri kostar 50 kronor/påbörjad tredagarsperiod.


Skada

Skada på eller förlust av hyrd utrustning som inte kan härledas till normalt slitage, ersätts av hyrestagaren. Verkyg och maskiner som har ett värde upp till 3000 kronor ska ersättas i sin helhet.


Maskiner till ett värde över 3000 kronor ersätts med aktuell självrisk för uthyrarens försäkring - dock max 3000 kronor. I de fall reparation är billigare än utbyte, ska ersättningen inte överstiga reparationskostnad.


Avbokning från uthyrarens sida

I det fall uthyrning behöver avbokas från uthyrarens sida, t.ex. vid fel på utrustning eller sen återlämning från tidigare hyrestagare, återbetalas handpenningen. Ingen övrig ersättning utgår.


Ansvar

Uthyraren ansvarar ej för skada som uppkommer vid användandet av produkterna.
Hyrestagaren är ensamt ansvarig för att allt arbete utförs på ett säkert sätt och att erforderlig skyddsutrustning används.

Hyrestagaren försäkrar vid utlämning av maskiner att denne har tillräcklig kunskap för att hantera dessa. Vid behov ges genomgång av funktion och handhavande.